Pazemes ūdens sistēmu griezumu izveidošanas automatizācija

Kaspars Krauklis

Abstract


Hidroģeoloģiskā modeļa (HM) informācijas grafiskais attēlojums ietver sevī sākotnējo datu un modelēšanas rezultātu kartes atsevišķos modelī iekļautos slāņos un arī vertikālo griezumu karšu veidā. Vertikālo griezumu kartes ne tikai satur datu apkopojumu atsevišķos HM slāņos, bet arī spēj attēlot starpslāņu mijiedarbību un parādīt tās iemeslus. Diemžēl ne modelējošās vides, ne ģeoloģiskās informācijas apstrādes sistēmas nepiedāvā šādu vertikālo griezumu kvalitatīvu ieguvi gar brīvi izvēlētu līniju. Tajā pašā laikā vertikālie griezumi ir vērtīgs lēmumu pieņemšanu atbalstošs rīks komerciālu lokālu HM izveidē – piesārņojuma kustības, sanitāro zonu, būvbedru atsūknēšanas režīmu u. c. ar pazemes ūdens kustību saistītu uzdevumu risināšanai. Vertikālie griezumi reģionālo modeļu gadījumā ļauj labāk novērtēt pazemes ūdens kustības procesus plašākā teritorijā un ir arī lielisks diagnosticējošs rīks HM uzturēšanai un attīstībai. Mēģinājumi iegūt kvalitatīvu vertikālo griezumu atduras pret virkni problēmu, kas saistītas ar datu ieguvi, apstrādi un attēlojumu, un dažas no tām ir aprakstītas un risinātas šī raksta ietvaros. Ūdens līmeņu un vertikālās infiltrācijas izolīniju karšu ieguve ir uzskatāma par komplicētāko vertikālo griezumu izveidē. Problēmas risinājums reducējas līdz atbilstošai sākotnējo datu piesaistei un selektīvai interpolācijai, kas aprakstīta šajā rakstā. Kopumā darbs apraksta atsevišķus risinājumus, kuru pilna automatizācija jau veikta Rīgas Tehniskās universitātes Vides Modelēšanas centra izstrādnē.

The graphical representation of a hydrogeological model includes the initial data maps and simulation result maps for individual layers included in the model and also in the form of profile maps. The latter contains a collection of data not only from individual layers of a hydrogeological model, but also represents interlayer interactions and the reasons for it. Unfortunately, neither modeling environments nor geological information processing systems offer high-quality profiles along a freely chosen line. At the same time, vertical profiles are a valuable decision-making tool in the case of commercial local hydrogeological models, by which it simulates contamination movements, calculates sanitary zones, excavations, and other tasks related to the groundwater flow. Vertical profiles in the case of regional models allow better assessment of groundwater flow processes in a wider area, and they can be used as an excellent diagnostic tool for the maintenance and development of hydrogeological models. Attempts to obtain a qualitative vertical profile encounters with series of problems with data mining, processing, and displaying, some of which are described and addressed within the current article. The extraction of water levels and vertical infiltration isoline contours is considered to be more difficult in the creation of a vertical profile. The solution to the problem is reduced to the appropriate initial data acquisition and selective interpolation described in this article. In general, the article describes individual solutions, which have already been fully automated in the RTU Environmental Modeling Centre.


Keywords:

Hidroģeoloģiskais modelis; interpolācija; LAMO; vertikālie griezumi

Full Text:

PDF

References


A. Spalviņš, J. Šlangens, O. Aleksāns, I. Lāce and K. Krauklis, “Geological profiles as efficient means for expounding results provided by hydrogeological model of Latvia,” in 2014 Proc. 14th SGEM Multidisciplinary Scientific Geo-Conference, vol. 2, pp. 401–408. https://doi.org/10.5593/sgem2014/b12/s2.052

Environmental Simulations, Inc. Groundwater Vistas. Version 6, Guide to using, 2011.

A. Spalviņš, “Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa izveidošana Rīgas Tehniskajā universitātē (2010–2015),” Boundary Field Problems and Computer Simulation, vol. 55, pp. 5–11, Dec. 2016. https://doi.org/10.7250/bfpcs.2016.001

SURFER-12 for Windows, Users manual, Guide to Using, Golden Software Inc., 2015, [Online]. Available: http://downloads.goldensoftware.com/guides/Surfer12_Users_Guide_Preview.pdf

W. Harbaugh, “MODFLOW-2005, U.S. Geological Survey Modular Ground-Water Model: The Ground-Water Flow Process,” US Geological Survey Techniques and Methods 6-A16, chap. 16, book 6. Virginia: U.S. Geological Survey, Reston USGS, 2005. https://doi.org/10.3133/tm6a16

J. C. Davis, “Statistics and Data Analysis in Geology,” New York, USA: John Wiley and Sons, 1986.

A. Spalviņš, K. Krauklis, and I. Lāce, “Finding of Groundwater Recharge, Transit and Discharge Areas,” Boundary Field Problems and Computer Simulation, vol. 56, pp. 12–16, Dec. 2017. https://doi.org/10.7250/bfpcs.2017.002

ESRI 2017. ArcGIS Desktop: Release 10.6. Redlands, CA: Environmental Systems Research Institute.

R. B Winston, “Graphical User Interface for MODFLOW,” Version 4: U.S. Geological Survey Open-File Report 00-315, 2000.
DOI: 10.7250/bfpcs.2018.003

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Kaspars Krauklis

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/