Naftas produktu tranzīta stacijas “Ilūkste” teritorijas reālo sanācijas rezultātu salīdzinājums ar 1997. gada datorprognozi

Aija Pudāne, Igors Seļivanovs, Oļģerts Aleksāns, Aivars Spalviņš

Abstract


Naftas produktu tranzīta stacija “Ilūkste” (turpmāk TS) nodrošina naftas produkta (turpmāk NP) dīzeļdegvielas plūsmu cauruļvadā no Baltkrievijas līdz Ventspilij. No 1970. gada līdz 1996. gadam TS veica arī NP iepildīšanu dzelzceļa cisternās. Tad notika NP noplūdes zem un pie dzelzceļa estakādes. Izveidojās pazemes ūdens piesārņojums ar NP, kas kā peldošs slānis (turpmāk NPPS) sasniedza Ilūkstes upes stāvo krastu. Lai novērstu NP iekļūšanu upē, te tika izrakts NP savākšanas dīķis, no kura varēja aizvākt NP. Piesārņotās teritorijas sanācija sākās 1996. gadā, un tā turpinās arī šobrīd. Kā īpašnieks šos darbus finansē un uzrauga SIA “LatRosTrans”. Kopš 2000. gada sanācijas darbus veic a/s “VentEko”. Šobrīd, pateicoties abu organizāciju sekmīgai ilgstošai sadarbībai un efektīvu NP savākšanas ierīču izmantošanai, piesārņotajā teritorijā praktiski nav NPPS. Diemžēl vēl ilgu laiku piesārņojumu, šķīstot ūdenī, radīs nekustīgā NP daļa gruntī. Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātnieki 1997. gadā izveidoja piesārņotās teritorijas hidroģeoloģisko modeli. Izmantojot šo modeli un programmatūru “ARMOS”, izdevās atrast galvenās NP noplūdes avotu. Modelēšana prognozēja, ka pašnotecē 25 gadu laikā NP var ieplūst savākšanas dīķī. RTU 2018. gadā novērtēja sanācijas rezultātus un konstatēja, ka tie visumā atbilst 1997. gada prognozei. Galvenās atšķirības skaidrojamas ar atkārtotām NP noplūdēm. Pieredze, kas iegūta TS “Ilūkste” teritorijas sanācijas gaitā, apstiprina modelēšanas metožu izmantošanas lietderību, uzsākot vides atveseļošanas pasākumu īstenošanu.

The Ilukste oil transit station pipelines ensure the flow of diesel fuel from Belarus to the town Ventspils in Latvia. In 1970–1996, the station also filled fuel (oil) in railway tanks, which resulted in oil leakages. Due to this, the groundwater under the railway terminal routes was contaminated. The groundwater flow enters the nearby Ilukste river. Fortunately, oil discharged over the ground from a steep bank before the river. To prevent the oil inflow into the river, a special pond was dug for its intercepting. Later, in order to divert the oil discharge underground, the horizontal drain for catching oil was installed before the pond.
In 1996, remediation of the oil-contaminated station area started, which is followed up until now. The work was supervised and financed by the station owner “LatRosTrans” Ltd. Since 2000, the site sanitation was performed by the company “VentEko”.


Keywords:

Hidroģeoloģiskā modelēšana; ARMOS; pazemes ūdens piesārņojums ar naftas produktiem

Full Text:

PDF

References


ARMOS, 1988-96, User and Technical Guide, Environmental Systems and Technologies, Inc.

Rīgas Tehniskā universitāte, vad. A. Spalviņš, “Piesārņojuma migrācijas un attīrīšanas modelēšana,” Atskaite “Baltec Associates” SIA un Rīgas Tehniskās universitātes līgumam Nr. 6190/97, Vides modelēšanas centrs, 1997.

A. Spalvins, “Mass Transport Modelling in Groundwater Studies. Achievements of Latvian Scientists” in Environmental Contamination and Remediation Practices at Former and Present Military Bases. NATO Science Series (Series 2: Environmental Security), vol.48, F. Fonnum, B. Paukstys, B. A. Zeeb and K. J. Reimer, Eds., Netherlands: Springer, 1998, pp.123–142. https://doi.org/10.1007/978-94-011-5304-1_11

M.Th. van Genuchten, “A Closed-form Equation for Predicting the Hydraulic Conductivity of Unsatured Soils,” Soil Science Society of America, vol. 44, no. 5, pp. 892–898, Sep. 1980. https://doi.org/10.2136/sssaj1980.03615995004400050002x

Rīgas Tehniskā universitāte, vad. A. Spalviņš, “LRDS “Ilūkste” teritorijā īstenotās naftas produktu izsūknēšanasas moduļu darba efektivitātes un darbības turpināšanas nepieciešamības novērtējums, turpmākās rīcības priekšlikumu izstrāde,” Pārskats līgumam L8508 starp SIA LatRosTrans un RTU, Vides modelēšanas centrs, 2018.

M.W. Kemblowski and C.Y. Chiang,“Hydrocarbon Thickness Fluctutions in Monitoring Wells,” Ground Water, vol. 28, no. 2, pp. 244–252, Mar. 1990. https://doi.org/10.1111/j.1745-6584.1990.tb02252.x




DOI: 10.7250/bfpcs.2018.002

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Aija Pudāne, Igors Seļivanovs, Oļģerts Aleksāns, Aivars Spalviņš

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/